اطلاعیه مهم

مدرسه تربیت به منظور رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سال آموزشی 2021-2020 کلاسهای خود را به صورت آنلاین برگزار می نماید