School closure / اطلاعیه مهم


مدرسه تربیت به منظور رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، کلاسهای آموزشی خود را به صورت آنلاین ادامه خواهد داد. در این مدت آموزگاران از طریق گروه های واتسآپ یا اسکایپ آموزش های درسی خود را ادامه خواهند داد